Nástěnka

Tato stránka slouží k poskytnutní základních informací v době nekontaktní výuky, pokud nejsou k dispozici jiné metody (MS Teams, e-mail,...).

Vyučující, kteří chtějí přidat informace na tuto stránku, nechť kontaktují e-mailem D. Majerovou.