Seznam učeben

(Řazeno abecedně podle kódu učebny.)

Kód učebnyPopisBudovakapacitakapacita (Covid-19)
B-009 počítačová učebna Břehová 24 PC 8
B-10 učebna Břehová 32 7
B-11 učebna Břehová 32 7
B-103 velká posluchárna Břehová 180 24
B-114 učebna Břehová 32 7
B-115 učebna Břehová 40 9
B-156 atrium Břehová    
B-201 učebna KDAIZ Břehová    
B-210 PC-učebna KDAIZ Břehová   5
B-211a učebna KDAIZ Břehová   3
B-215 učebna KDAIZ Břehová   7
B-314 učebna KJCH Břehová   7
B-PRAK praktikum KF Břehová    
Dc-JL seminární místnost pro výuku jazyků (1. patro, chodba C) FJFI v Děčíně 12  
Dc-FL laboratoř pro výuku fyziky (2. patro, chodba A) FJFI v Děčíně 12  
Dc-P2 posluchárna 2 (přízemí) FJFI v Děčíně 74  
Dc-P4 posluchárna 4 (přízemí) FJFI v Děčíně 36  
Dc-PL1 počítačová učebna (1. patro, chodba C) FJFI v Děčíně 16  
Dc-PL2 počítačová učebna (1. patro, chodba C) FJFI v Děčíně 11  
CH1 PřF UK, Braunerova posluchárna PřF UK - ulice Hlavova    
CH2 PřF UK, Koštířova posluchárna PřF UK - ulice Hlavova    
CH3 PřF UK, Heyrovského posluchárna PřF UK - ulice Hlavova    
CH4 PřF UK, Brdličkova posluchárna PřF UK - ulice Hlavova    
CH5 PřF UK, posluchárna CH5 PřF UK - ulice Hlavova    
CH6 PřF UK, posluchárna CH6 PřF UK - ulice Hlavova    
CH7 PřF UK, posluchárna CH7 PřF UK - ulice Hlavova    
CH8 PřF UK, posluchárna CH8 PřF UK - ulice Hlavova    
K1 posluchárna MFF UK MFF UK - ulice Ke Karlovu    
KF-13 seminární místnost KF (přízemí) Břehová    
KF-122 pokročilé praktikum (jen pro výuku KF) Břehová    
KF-221 druhé pokročilé praktikum (jen pro výuku KF) Břehová    
KF-chodb chodba ve 2. patře u KF Břehová    
KFE-120 učebna KFE (T-120) Trojanova    
KFE-121 učebna KFE (T-121) Trojanova    
KFE-310 učebna KFE (T-310) Trojanova 12  
KFE-439 podkrovní seminární místnost KFE (T-439) Trojanova    
KFE-EPR praktikum KFE (T-130) Trojanova    
KFE-L244 učebna KFE Troja    
KFE-LPR praktikum KFE Trojanova    
KFE-OPR optické praktikum KFE (L016-020) Troja    
KIPL PC (T-316) počítačová učebna KIPL Trojanova    
KJR-A632 učebna KJR Troja    
KJR-L144 učebna KJR Troja    
KJR-L146 učebna KJR Troja    
KJR-PC učebna KJR Troja    
LT PřF UK, praktikum z laboratorní techniky PřF UK - ulice Hlavova    
PA praktikum analytické chemie PřF UK PřF UK - ulice Hlavova    
PC-UNIX unixová počítačová učebna KFE (T-125) Trojanova    
PF (PrakFCH) PřF UK, praktikum fyzikální chemie PřF UK - ulice Hlavova    
T-014 seminární místnost KSI Trojanova   7
T-046 seminární místnost KHVJ Trojanova   4
T-101 velká posluchárna Trojanova 140 23
T-105 počítačová učebna KM Trojanova 16 PC  
T-112 seminární místnost KM Trojanova    
T-115 počítačová učebna KM Trojanova 16 PC  
T-124 počítačová učebna KFE (též označena jako PC-KFE) Trojanova 14 PC  
T-201 velká posluchárna Trojanova 140 23
T-204 učebna Trojanova 32 7
T-205 učebna Trojanova 32 7
T-206 seminární místnost KHVJ Trojanova   7
T-207 učebna Trojanova 32 10
T-208 učebna Trojanova 32 10
T-209 učebna Trojanova 48 11
T-210 učebna Trojanova 40 11
T-211 učebna Trojanova 24 7
T-212 učebna Trojanova 40 11
T-301 posluchárna Trojanova 80 16
T-316 počítačová učebna KIPL (též označena jako KIPL PC) Trojanova    
T-386 učebna KIPL Trojanova    
T2:F1-112 posluchárna FEL ČVUT ČVUT - Technická ulice    
T2:C3-337 posluchárna FEL ČVUT ČVUT - Technická ulice