Seznam učeben

(Řazeno abecedně podle kódu učebny.)

Kód učebnyPopisBudovakapacitakapacita (Covid-19)
B-009 počítačová učebna Břehová 24 PC 8
B-10 učebna Břehová 32 7
B-11 učebna Břehová 32 7
B-103 velká posluchárna Břehová 180 24
B-114 učebna Břehová 32 7
B-115 učebna Břehová 40 9
B-201 učebna KDAIZ Břehová    
B-210 PC-učebna KDAIZ Břehová   5
B-211a učebna KDAIZ Břehová   3
B-215 učebna KDAIZ Břehová   7
B-314 učebna KJCH Břehová   7
B-PRAK praktikum KF Břehová    
Dc-JL seminární místnost pro výuku jazyků (1. patro, chodba C) FJFI v Děčíně 12  
Dc-FL laboratoř pro výuku fyziky (2. patro, chodba A) FJFI v Děčíně 12  
Dc-P2 posluchárna 2 (přízemí) FJFI v Děčíně 80  
Dc-P4 posluchárna 4 (přízemí) FJFI v Děčíně 30  
Dc-PL1 počítačová učebna (1. patro, chodba C) FJFI v Děčíně 14  
Dc-PL2 počítačová učebna (1. patro, chodba C) FJFI v Děčíně 10  
F1 posluchárna MFF UK MFF UK - ulice Ke Karlovu    
CH1 PřF UK, Braunerova posluchárna PřF UK - ulice Hlavova    
CH2 PřF UK, Koštířova posluchárna PřF UK - ulice Hlavova    
CH3 PřF UK, Heyrovského posluchárna PřF UK - ulice Hlavova    
CH4 PřF UK, Brdličkova posluchárna PřF UK - ulice Hlavova    
CH5 PřF UK, posluchárna CH5 PřF UK - ulice Hlavova    
CH6 PřF UK, posluchárna CH6 PřF UK - ulice Hlavova    
CH7 PřF UK, posluchárna CH7 PřF UK - ulice Hlavova    
CH8 PřF UK, posluchárna CH8 PřF UK - ulice Hlavova    
K1 posluchárna MFF UK MFF UK - ulice Ke Karlovu    
KF-13 seminární místnost KF (přízemí) Břehová    
KF-122 pokročilé praktikum (jen pro výuku KF) Břehová    
KF-221 druhé pokročilé praktikum (jen pro výuku KF) Břehová    
KF-chodb chodba ve 2. patře u KF Břehová    
KFE-120 učebna KLFF (T-120) Trojanova    
KFE-121 učebna KLFF (T-121) Trojanova    
KFE-310 učebna KLFF (T-310) Trojanova    
KFE-EPR praktikum KLFF (T-130) Trojanova    
KFE-L244 učebna KLFF Troja    
KFE-LPR praktikum KLFF (T-228) Trojanova    
KFE-OPR optické praktikum KLFF (L016-020) Troja    
KIPL PC (T-316) počítačová učebna KIPL Trojanova    
KJR-A632 učebna KJR Troja    
KJR-L144 učebna KJR Troja    
KJR-L146 učebna KJR Troja    
KJR-PC učebna KJR Troja    
KN:A-214 posluchárna FS ČVUT ČVUT - Karlovo náměstí    
KN:E-107 posluchárna FEL ČVUT ČVUT - Karlovo náměstí    
LT PřF UK, praktikum z laboratorní techniky PřF UK - ulice Hlavova    
MFF1 učebna MFF UK Troja    
PA praktikum analytické chemie PřF UK PřF UK - ulice Hlavova    
PF (PrakFCH) PřF UK, praktikum fyzikální chemie PřF UK - ulice Hlavova    
T-014 seminární místnost KSI Trojanova   7
T-101 velká posluchárna Trojanova 140 23
T-105 počítačová učebna KM Trojanova 16 PC  
T-112 seminární místnost KM Trojanova    
T-115 počítačová učebna KM Trojanova 16 PC  
T-124 počítačová učebna KLFF Trojanova 14 PC  
T-125 (T-125unx) unixová počítačová učebna KLFF (dříve PC-UNIX) Trojanova    
T-201 velká posluchárna Trojanova 140 23
T-204 učebna Trojanova 32 7
T-205 učebna Trojanova 32 7
T-206 seminární místnost KHVJ Trojanova   7
T-207 učebna Trojanova 32 10
T-208 učebna Trojanova 32 10
T-209 učebna Trojanova 48 11
T-210 učebna Trojanova 40 11
T-211 učebna Trojanova 24 7
T-212 učebna Trojanova 40 11
T-301 posluchárna Trojanova 80 16
T-316 (KIPL PC) počítačová učebna KIPL Trojanova    
T-386 učebna KIPL Trojanova    
T-456 podkrovní seminární místnost nad KLFF Trojanova