Rozvrh 1. ročníku navazujícího magisterského studia (letní semestr 2023-24)UPOZORNĚNÍ: v případě nesrovnalosti rozvrhu se studijním plánem (Bílá kniha) si nejprve přečtěte informace. Nenajdete-li odpověď, kontaktujte rozvrháře katedry, která předmět zajišťuje.

Magisterská angličtina: čtvrtek od 10 hodin v T-211 (D. Copeland).

POSLEDNÍ ZMĚNA rozvrhu:
2024-03-07, 13.03 h: přesun 02KOcv (úterý od 14 h, B-215) |

2024-02-28, 18.57 h: doplněno cvičení 01DYNR dle skutečnosti |
2024-02-27, 18.45 h: změna učebny: 02TERcv - Parýzková (čtvrtek od 14 h, do B-103) |
2024-02-26, 18.06 h: přesun: 01MAN2cv - Heriban (ze středy na úterý od 16 h, B-103); změna učebny: 17RFYZ (do KJR-L144) |
2024-02-26, 8.37 h: přesun: 11DSMX (středa od 15 h), 11TLP2/FMGL (čtvrtek od 8 h, T-386) |
2024-02-20, 19.35 h: přesun 02ZSM (pondělí od 14 h, T-301), 11MIK+cv (pondělí od 16 h, laboratoř KIPL), 11KO (úterý od 12 h, T-386), 11PAO (středa od 17 h, T-386); změna učebny: 11NMV (do T-316), 11ELEA (KIPL) |
2024-02-19, 21.10 h: přesun 01SMS2 (středa od 14 h, T-211), 11NAMA (středa od 10 h, T-386), 11VPSX (čtvrtek od 12 h, T-386); změna vyučujícího u 11NMV |
2024-02-16, 12.10 h: přesun 01DOMA2cv (pondělí od 8 h, T-211), 01DYNR (středa od 12 h, T-204), 01MAPRcv (pondělí od 10 h, T-207), 02DPD (pátek od 12 h, B-114), 11NMV (středa od 8 h, T-316), 11PASD (středa od 10 h, T-386), 18SEM (čtvrtek od 12 h, T-115); změna učebny 01PTG (do T-112), 01ZLMA (do T-301), 02UKT (do T-101), 16PADR (do T-210), 16UJRF1cv (do B-115) |
2024-02-13, 22.10 h: přidáno 01DOMA2cv u RF (namísto 01ANB4cv); přidáno volitelné 01PTG (úterý 14 h, T-456); přidány paralelky 12UVP: pondělí od 14 h, úterý od 16 h, čtvrtek od 12 h (vždy v T-124); přesun: 02DRG (pondělí 16 h, B-215), 02TERcv (Petrásek; pondělí od 16 h, B-11), 11TPL2/FMGL (oboje na čtvrtek od 9 h), 12LTB1 (pondělí od 16 h, KFE-121); změna učebny: 01MAN2cv (Pošta), 01PSM2, pondělní 02TSFAcv, 02SDSD, 11GNU; přidáni cvičící 12NME1cv |
2024-02-12, 20.31 h: přesun 01MMDcv (úterý od 9 h); výměna učebny (středa 14 h: 02ELMAcv do B-10, 02TSFAcv do B-11; středa 18 h: 02STR do B-103, 15CH2cv do B-115) |
2024-02-10, 16.39 h: změna učebny (01MMD do T-101, 00ETV do T-101) |
2024-02-07, 22.04 h: vrácení 01MAT4cv na čtvrtek; změna cvičícího 02SFVcv |
2024-02-06, 19.20 h: přesun čtvrtečního 01MAT4cv na středu, přesun 12NME1cv (kruh APIN) na pátek, přesun 15TLA na pondělí; výměna učeben 01MAT2cv (v úterý od 14 hodin) |
2024-02-05, 20.07 h: přesun 15RACH na úterý do B-210; výměna učeben (01ANB4cv, 04MGA2, 11BSEM, 12ELDYcv); přidání cvičících 02KMcv.


Rozvrhy hodin:

Aplikovaná algebra a analýza 1. kruh

PDF, informace

Aplikace informatiky v přírodních vědách 1. kruh

PDF, informace

Aplikované matematicko-stochastické metody 1. kruh

PDF, informace

Fyzikální elektronika, spec. Fotonika 1. kruh

PDF, informace

Fyzikální elektronika, spec. Laserová fyzika a technika 1. kruh

PDF, informace

Fyzikální elektronika, spec. Počítačová fyzika 1. kruh

PDF, informace

Fyzikální inženýrství materiálů 1. kruh

PDF, informace

Fyzika plazmatu a termojaderné fúze 1. kruh

PDF, informace

Inženýrství pevných látek 1. kruh

PDF, informace

Jaderná a částicová fyzika 1. kruh

PDF, informace

Jaderná chemie 1. kruh

PDF, informace

Jaderné inženýrství, spec. Aplikovaná fyzika ionizujícího záření 1. kruh

PDF, informace

Jaderné inženýrství, spec. Jaderné reaktory 1. kruh

PDF, informace

Kvantové technologie 1. kruh

PDF, informace

Matematická fyzika 1. kruh

PDF, informace

Matematické inženýrství 1. kruh

PDF, informace

Matematická informatika 1. kruh

PDF, informace

Radiologická fyzika 1. kruh

PDF, informace