Rozvrh 1. ročníku navazujícího magisterského studia (letní semestr 2020-21)

Aplikovaná analýza a algebra 1. kruh

PDF, informace

Aplikované matematicko-stochastické metody 1. kruh

PDF, informace

Aplikace softwarového inženýrství 1. kruh

PDF, informace

Fyzikální inženýrství materiálů 1. kruh

PDF, informace

Fotonika 1. kruh

PDF, informace

Fyzika plazmatu a termojaderné fúze 1. kruh

PDF, informace

Inženýrství pevných látek 1. kruh

PDF, informace

Jaderná a částicová fyzika 1. kruh

PDF, informace

Jaderná chemie 1. kruh

PDF, informace

Jaderné inženýrství, spec. Aplikovaná fyzika ionizujícího záření 1. kruh

PDF, informace

Jaderné inženýrství, spec. Jaderné reaktory 1. kruh

PDF, informace

Kvantové technologie 1. kruh

PDF, informace

Laserová fyzika a technika 1. kruh

PDF, informace

Matematická fyzika 1. kruh

PDF, informace

Matematické inženýrství 1. kruh

PDF, informace

Matematická informatika 1. kruh

PDF, informace

Počítačová fyzika 1. kruh

PDF, informace

Radiologická fyzika 1. kruh

PDF, informace

Vyřazování jaderných zařízení z provozu 1. kruh

PDF, informace