Rozvrh 2. ročníku bakalářského studia (zimní semestr 2023-24)UPOZORNĚNÍ: v případě nesrovnalosti rozvrhu se studijním plánem (Bílá kniha) si nejprve přečtěte informace. Nenajdete-li odpověď, kontaktujte rozvrháře katedry, která předmět zajištuje. V případě problémů se zobrazením obrázku napište na dana.majerova(at)fjfi.cvut.cz.

POSLEDNÍ ZMĚNA rozvrhu:
2023-09-27, 21.55 h: přidáno 15MZD (pátek od 9 h); změna místnosti: pondělní 01RMAFcv do T-301 (Heriban); změna vyučjícího: úterní 02K1cv |

2023-09-25, 20.30 h: přesun: 02PRF a 11SST; výměna 15ORCA se cvičením (sk. A); přidání 16ZPSP pro studenty vyššího ročníků (středa od 12 hodin v B-009); změna učebny: 18ZPRO z T-124 do T-105 (středa od 14 hodin, studenti: FI_FIM, FI_LTF, FI_PF) |
2023-09-22, 17.05 h: jiné rozdělení 04APK1; přidání 02SKTP+cv a druhé skupiny 04APS1; změna učebny: 02COX, 02KO1, 02LAG, 02SF, 02VPSFA, 16RAON a 16UJRFcv; změna vyučujícího: 01ANB3cv (Šnauko→Kovanda), 02KTPA3cv, 02KVK1 a 02SFcv |
2023-09-21, 19.50 h: přidání 01DIM1 pro 2. kruh APIN, přidání 15KMD1; přesun 01LALcv (vyuč. Hrdina), 01MAT1cv (Bureš), 11RSPL, 11SUPR, 15CHRP |
2023-09-18, 21 h: změna cvičících u některých 01LALcv; posun jednoho 01MAT1cv (a změna učebny); změna vyučujícího: 02GMF1cv, 02KCH a 02VPSFA; přidání cvičících: 02KM1cv, 02MECHcv, 02TEF1cv a 02VOAFcv; přidání učebny: 02SF; rozdělení 04APK1 do dvou skupin.

Poznámka: pokud se výše uvedená změna týká vašeho rozvrhu hodin, ale rozvrh má uvedeno (vlevo dole) starší datum, tak je potřeba načíst tuto stránku znovu (např. SHIFT+F5).Rozvrhy hodin:

Aplikovaná algebra a analýza 1. kruh

PDF, informace

rozvrh hodin

Aplikace informatiky v přírodních vědách 1. kruh

PDF, informace

rozvrh hodin

Aplikované matematicko-stochastické metody 1. kruh

PDF, informace

rozvrh hodin

Aplikovaná informatika 1. kruh

PDF, informace

rozvrh hodin

Aplikovaná informatika 2. kruh

PDF, informace

rozvrh hodin

Fyzikální inženýrství, spec. Fyzikální inženýrství materiálů 1. kruh

PDF, informace

rozvrh hodin

Fyzikální inženýrství, spec. Fyzika plazmatu a termojaderné fúze 1. kruh

PDF, informace

rozvrh hodin

Fyzikální inženýrství, spec. Inženýrství pevných látek 1. kruh

PDF, informace

rozvrh hodin

Fyzikální inženýrství, spec. Laserová technika a fotonika 1. kruh

PDF, informace

rozvrh hodin

Fyzikální inženýrství, spec. Počítačová fyzika 1. kruh

PDF, informace

rozvrh hodin

Jaderná a částicová fyzika 1. kruh

PDF, informace

rozvrh hodin

Jaderná a částicová fyzika 2. kruh

PDF, informace

rozvrh hodin

Jaderná chemie 1. kruh

PDF, informace

rozvrh hodin

Jaderné inženýrství, spec. Aplikovaná fyzika ionizujícího záření 1. kruh

PDF, informace

rozvrh hodin

Jaderné inženýrství, spec. Jaderné reaktory 1. kruh

PDF, informace

rozvrh hodin

Jaderné inženýrství, spec. Radioaktivita v životním prostředí 1. kruh

PDF, informace

rozvrh hodin

Kvantové technologie 1. kruh

PDF, informace

rozvrh hodin

Matematické inženýrství, spec. Matematická fyzika 1. kruh

PDF, informace

rozvrh hodin

Matematické inženýrství, spec. Matematická informatika 1. kruh

PDF, informace

rozvrh hodin

Matematické inženýrství, spec. Matematické modelování 1. kruh

PDF, informace

rozvrh hodin

Radiologická technika 1. kruh

PDF, informace

rozvrh hodin

Vyřazování jaderných zařízení z provozu 1. kruh

PDF, informace

rozvrh hodin