CZ EN

Rozvrh 2. ročníku bakalářského studia (letní semestr 2022-23)UPOZORNĚNÍ: v případě nesrovnalosti rozvrhu se studijním plánem (Bílá kniha) si nejprve přečtěte informace. Nenajdete-li odpověď, kontaktujte rozvrháře katedry, která předmět zajištuje.

Aplikovaná algebra a analýza 1. kruh

PDF, informace

Aplikace informatiky v přírodních vědách 1. kruh

PDF, informace

Aplikované matematicko-stochastické metody 1. kruh

PDF, informace

Aplikovaná informatika 1. kruh

PDF, informace

Fyzikální inženýrství, spec. Fyzikální inženýrství materiálů 1. kruh

PDF, informace

Fyzikální inženýrství, spec. Fyzika plazmatu a termojaderné fúze 1. kruh

PDF, informace

Fyzikální inženýrství, spec. Inženýrství pevných látek 1. kruh

PDF, informace

Fyzikální inženýrství, spec. Laserová technika a fotonika 1. kruh

PDF, informace

Fyzikální inženýrství, spec. Počítačová fyzika 1. kruh

PDF, informace

Jaderná a částicová fyzika 1. kruh

PDF, informace

Jaderná chemie 1. kruh

PDF, informace

Jaderné inženýrství, spec. Aplikovaná fyzika ionizujícího záření 1. kruh

PDF, informace

Jaderné inženýrství, spec. Jaderné reaktory 1. kruh

PDF, informace

Jaderné inženýrství, spec. Radioaktivita v životním prostředí 1. kruh

PDF, informace

Kvantové technologie 1. kruh

PDF, informace

Matematické inženýrství, spec. Matematická fyzika 1. kruh

PDF, informace

Matematické inženýrství, spec. Matematická informatika 1. kruh

PDF, informace

Matematické inženýrství, spec. Matematické modelování 1. kruh

PDF, informace

Radiologická technika 1. kruh

PDF, informace

Vyřazování jaderných zařízení z provozu 1. kruh

PDF, informace