CZ EN

Rozvrh 1. ročníku bakalářského studia (letní semestr 2022-23)UPOZORNĚNÍ: v případě nesrovnalosti rozvrhu se studijním plánem (Bílá kniha) si nejprve přečtěte informace. Nenajdete-li odpověď, kontaktujte rozvrháře katedry, která předmět zajištuje.

Aplikovaná algebra a analýza

PDF, informace

Aplikace informatiky v přírodních vědách

PDF, informace

Aplikované matematicko-stochastické metody

PDF, informace

Aplikovaná informatika 1. kruh

PDF, informace

Aplikovaná informatika 2. kruh

PDF, informace

Aplikovaná informatika 3. kruh

PDF, informace

Aplikovaná informatika 4. kruh

PDF, informace

Fyzikální inženýrství, spec. Fyzikální inženýrství materiálů

PDF, informace

Fyzikální inženýrství, spec. Fyzika plazmatu a termojaderné fúze

PDF, informace

Fyzikální inženýrství, spec. Inženýrství pevných látek

PDF, informace

Fyzikální inženýrství, spec. Laserová technika a fotonika

PDF, informace

Fyzikální inženýrství, spec. Počítačová fyzika

PDF, informace

Jaderná a částicová fyzika 1. kruh

PDF, informace

Jaderná a částicová fyzika 2. kruh

PDF, informace

Jaderná chemie

PDF, informace

Jaderné inženýrství, spec. Aplikovaná fyzika ionizujícího záření

PDF, informace

Jaderné inženýrství, spec. Jaderné reaktory 1. kruh

PDF, informace

Jaderné inženýrství, spec. Radioaktivita v životním prostředí

PDF, informace

Kvantové technologie

PDF, informace

Matematické inženýrství, spec. Matematická fyzika

PDF, informace

Matematické inženýrství, spec. Matematická informatika

PDF, informace

Matematické inženýrství, spec. Matematické modelování

PDF, informace

Radiologická technika

PDF, informace

Vyřazování jaderných zařízení z provozu

PDF, informace