Rozvrh 1. ročníku bakalářského studia (zimní semestr 2023-24)UPOZORNĚNÍ: v případě nesrovnalosti rozvrhu se studijním plánem (Bílá kniha) si nejprve přečtěte informace. Nenajdete-li odpověď, kontaktujte rozvrháře katedry, která předmět zajištuje. V případě problémů se zobrazením obrázku napište na dana.majerova(at)fjfi.cvut.cz.

Oznámení studentům: předmět 18ZPRO probíhá v několika paralelních skupinách. Studenti, kteří mají v rozvrhu učebnu T-101 a přitom nevlastní notebook, budou na prvním cvičení přerozděleni do paralelní skupiny v počítačové učebně. (Není tedy potřeba měnit studijní skupinu či kruh.)

POSLEDNÍ ZMĚNA rozvrhu:
2023-09-27, 21.55 h: přidáno 15MZD (pátek od 9 h); změna místnosti: pondělní 01RMAFcv do T-301 (Heriban); změna vyučjícího: úterní 02K1cv |

2023-09-25, 20.30 h: přesun: 02PRF a 11SST; výměna 15ORCA se cvičením (sk. A); přidání 16ZPSP pro studenty vyššího ročníků (středa od 12 hodin v B-009); změna učebny: 18ZPRO z T-124 do T-105 (středa od 14 hodin, studenti: FI_FIM, FI_LTF, FI_PF) |
2023-09-22, 17.05 h: jiné rozdělení 04APK1; přidání 02SKTP+cv a druhé skupiny 04APS1; změna učebny: 02COX, 02KO1, 02LAG, 02SF, 02VPSFA, 16RAON a 16UJRFcv; změna vyučujícího: 01ANB3cv (Šnauko→Kovanda), 02KTPA3cv, 02KVK1 a 02SFcv |
2023-09-21, 19.50 h: přidání 01DIM1 pro 2. kruh APIN, přidání 15KMD1; přesun 01LALcv (vyuč. Hrdina), 01MAT1cv (Bureš), 11RSPL, 11SUPR, 15CHRP |
2023-09-18, 21 h: změna cvičících u některých 01LALcv; posun jednoho 01MAT1cv (a změna učebny); změna vyučujícího: 02GMF1cv, 02KCH a 02VPSFA; přidání cvičících: 02KM1cv, 02MECHcv, 02TEF1cv a 02VOAFcv; přidání učebny: 02SF; rozdělení 04APK1 do dvou skupin.

Poznámka: pokud se výše uvedená změna týká vašeho rozvrhu hodin, ale rozvrh má uvedeno (vlevo dole) starší datum, tak je potřeba načíst tuto stránku znovu (např. SHIFT+F5).Rozvrhy hodin:

Aplikovaná algebra a analýza

PDF, informace

rozvrh hodin

Aplikace informatiky v přírodních vědách

PDF, informace

rozvrh hodin

Aplikované matematicko-stochastické metody

PDF, informace

rozvrh hodin

Aplikovaná informatika 1. kruh

PDF, informace

rozvrh hodin

Aplikovaná informatika 2. kruh

PDF, informace

rozvrh hodin

Aplikovaná informatika 3. kruh

PDF, informace

rozvrh hodin

Aplikovaná informatika 4. kruh

PDF, informace

rozvrh hodin

Fyzikální inženýrství, spec. Fyzikální inženýrství materiálů

PDF, informace

rozvrh hodin

Fyzikální inženýrství, spec. Fyzika plazmatu a termojaderné fúze

PDF, informace

rozvrh hodin

Fyzikální inženýrství, spec. Inženýrství pevných látek

PDF, informace

rozvrh hodin

Fyzikální inženýrství, spec. Laserová technika a fotonika

PDF, informace

rozvrh hodin

Fyzikální inženýrství, spec. Počítačová fyzika

PDF, informace

rozvrh hodin

Jaderná a částicová fyzika 1. kruh

PDF, informace

rozvrh hodin

Jaderná a částicová fyzika 2. kruh

PDF, informace

rozvrh hodin

Jaderná chemie

PDF, informace

rozvrh hodin

Jaderné inženýrství, spec. Aplikovaná fyzika ionizujícího záření

PDF, informace

rozvrh hodin

Jaderné inženýrství, spec. Jaderné reaktory 1. kruh

PDF, informace

rozvrh hodin

Jaderné inženýrství, spec. Radioaktivita v životním prostředí

PDF, informace

rozvrh hodin

Kvantové technologie

PDF, informace

rozvrh hodin

Matematické inženýrství, spec. Matematická fyzika

PDF, informace

rozvrh hodin

Matematické inženýrství, spec. Matematická informatika

PDF, informace

rozvrh hodin

Matematické inženýrství, spec. Matematické modelování

PDF, informace

rozvrh hodin

Radiologická technika

PDF, informace

rozvrh hodin

Vyřazování jaderných zařízení z provozu

PDF, informace

rozvrh hodin