Rezervace místností

V době semestrální výuky

Rezervace místností v Trojanově a v Břehové ulici, které spadají do období semestrální výuky, provádějte u D. Majerové: e-mail, telefon (lze též využít chat v MS Teams: Majerova, Dana).

Ve zkouškovém období

Rezervace místností ve zkouškovém období: