Rezervace místností

V době semestrální výuky

Rezervace místností v Trojanově a v Břehové ulici, které spadají do období semestrální výuky, provádějte u D. Majerové: e-mail, telefon (lze též využít chat v MS Teams: Majerova, Dana).
Pozor, výjimky: místnost B-111 a atrium v Břehové rezervují (po celý rok) pouze J. Vacková nebo P. Čížková (telefon 22435 8277).


Ve zkouškovém období

Rezervace místností ve zkouškovém období: