Rezervace místností

Od 24. 4. 2024 platí nový způsob rezervací místností v budově Břehová - zaveden pilotní provoz, kdy "potřebné" místnosti mají vytvořen vlastní kalendář v Exchange online (Office 365).

Poznámka: rezervace v budově Trojanova (zatím) zůstávají v původním režimu, tj. rozlišuje se období výuky a období zkoušek.


foto - budova Břehová

Rezervace v budově Břehová

Postup pro vytváření rezervací v budově Břehová (včetně atria a zasedací místnosti B-111) platný od 24. 4. 2024:

 1. Žadatel (zaměstnanec FJFI) si vytvoří novou událost ve svém kalendáři, přičemž zadá:
  • název události (např. Konference XY nebo Zkouška 00ABC apod.),
  • datum a čas začátku + konce události,
  • místnost (přehled názvů místností). Pokud se u místnosti ukazuje "Nemám čas", tak požadavek koliduje s nějakou jinou událostí; tehdy je potřeba vybrat jinou místnost nebo zvolit jiný termín (jak zjistit obsazení místnosti?).
  Nepovinně lze přidat e-mailové adresy dalších účastníků (ti pak dostanou pozvánku e-mailem), případně připsat poznámku.
 2. Žadatel uloží událost, čímž se místnost "předrezervuje" (a správci přijde upozornění).
  [Podrobný návod pro vytvoření události naleznete níže.]
 3. Po schválení rezervace místnosti správcem obdrží žadatel e-mail s potvrzením rezervace ("přijetí události" vybranou místností).
  Poznámka: pokud žadateli přijde e-mailem upozornění, že není oprávněn rezervovat místnost, tak může o rezervaci požádat P. Schlösingera nebo P. Čížkovou, případně ochotného kolegu-zaměstnance.
 4. Pokud se událost týká studentů, např. jde o zápočtový/zkouškový termín, tak žadatel (=vyučující) může rezervovanou místnost přiřadit ke svému termínu ve webovém rozhraní systému KOS.
  Pozor: v KOS je nutno zadat správný den a čas!

V případě kolize má přednost událost viditelná v kalendáři místnosti Exchange online (Office 365).
(Poznámka: na odstranění administrativních a technických překážek pro automatickou synchronizaci obou systémů pracujeme.)


foto - budova Trojanova

Rezervace v budově Trojanova

Rezervace v budově Trojanova se i nadále provádějí centralizovaně: D. Majerová eviduje rezervace patřící do období semestrální výuky a P. Strachota eviduje rezervace patřící do zkouškového období.

V době semestrální výuky (od 12. 2. 2024 do 17. 5. 2024)

Rezervace místností v Trojanově ulici, které spadají do období semestrální výuky, provádějte u D. Majerové: e-mail, telefon (lze též využít chat v MS Teams: Majerova, Dana).

Žádáme vyučující, aby místnost ve webovém rozhraní systému KOS přiřadili k termínu až poté, kdy je rezervace místnosti na daný den a čas potvrzena D. Majerovou.

Přehled rezervací během semestru:

datumčasposluchárnakdo rezervoval (katedra)
---

Ve zkouškovém období (od 20. 5. 2024 do 20. 9. 2024)

S požadavky na rezervacemi místností v Trojanově ulici se obracejte na Pavla Strachotu (telefon +420 778 546 112)
Přehled rezervací poslucháren (Trojanova) ve zkouškovém období [PDF].

Žádáme vyučující, aby místnost ve webovém rozhraní systému KOS přiřadili k termínu až poté, kdy je rezervace místnosti na daný den a čas potvrzena P. Strachotou. V případě kolize má přednost událost viditelná v přehledu rezervací!


foto - budova v Děčíně

Rezervace v budově v Děčíně

Rezervace místností v Děčíně se provádějí přes kalendáře místností (podobně jako v Břehové). Názvy kalendářů místností začínají textem "FJFI-058". Rezervace schvaluje J. Drobný.

Žádáme vyučující, aby místnost ve webovém rozhraní systému KOS přiřadili k termínu až poté, kdy je rezervace vidět v kalendáři místnosti!
Názvy kalendářů místností

Místnosti v budově Břehová

Názvy místností v budově Břehová vždy začínají textem "FJFI-057". Při zadávání názvu místnosti stačí napsat jen část názvu a měl by zafungovat našeptávač.

MístnostKalendář
B-009FJFI-057---n01----9-Počítačová učebna
atrium (B-156)FJFI-057---p01-s156-Studovna II (Atrium)
B-10FJFI-057---n01---10-Učebna
B-11FJFI-057---n01---11-Učebna
B-103FJFI-057---n02--103-Velká posluchárna
B-111FJFI-057---n02--111-Zasedací místnost
B-114FJFI-057---n02--114-Učebna
B-115FJFI-057---n02--115-Malá posluchárna

Místnosti v Děčíně

Názvy místností v děčínské budově začínají textem "FJFI-058". Při zadávání názvu místnosti stačí napsat jen část názvu a měl by zafungovat našeptávač.

MístnostKalendář
Dc-P2FJFI-058---n01--133-Posluchárna 2
Dc-P4FJFI-058---n01--137-Posluchárna 4
Dc-PL1FJFI-058---n02--232-Počítačová laboratoř 1
Dc-PL2FJFI-058---n02--235-Počítačová laboratoř 2
Dc-JLFJFI-058---n02--236-Jazyková laboratoř
Dc-FLFJFI-058---n03--307-Fyzikální laboratoř
-FJFI-058---n02--213-Zasedací místnost

Jak zjistit obsazení místností v budově Břehová?

Přehled rezervací pro vybranou místnost zjistíte v jejím kalendáři. Kalendář místnosti lze přidat do kalendářů Exchange.

Například postup pro webové rozhraní Exchange (informace VIC, informace IT FJFI) je následující:

 1. Zobrazte kalendář Exchange (ikona kalendáře v levé liště - pod ikonou pro poštu).
 2. Klikněte na "Přidat kalendář" (pod kalendářem aktuálního měsíce). Objeví se okno pro přidání kalendáře.
 3. Vyberte "Přidat z adresáře", zadejte/vyberte účet (tj. e-mailovou adresu, typicky z FJFI).
 4. Zadejte část názvu místnosti a vyberte konkrétní místnost ze seznamu. Názvy místností v Břehové začínají textem "FJFI-057".
 5. Vyberte, mezi které kalendáře místnost přidáte (typicky "Jiné kalendáře"), a klikněte na "Přidat". Místnost se objeví jako položka v zadané skupině kalendářů.

Obrázek (kliknutím zvětšíte):
obrázkový návod

Nová událost - jak vytvořit rezervaci místnosti?

Rezervace se vytvářejí jako událost v kalendáři uživatele (organizátora), přičemž se k události přidá místnost (seznam názvů místností). Před výběrem místnosti zadejte datum a čas začátku a konce události, aby před výběrem místnosti bylo jasné, zda je volná.

Obrázek (kliknutím zvětšíte):
obrázkový návod