Rezervace místností

V době semestrální výuky (od 25. 9. 2023 do 5. 1. 2024)

Rezervace místností v Trojanově a v Břehové ulici, které spadají do období semestrální výuky, provádějte u D. Majerové: e-mail, telefon (lze též využít chat v MS Teams: Majerova, Dana).
Pozor, výjimky: místnost B-111 a atrium v Břehové rezervuje (po celý rok) pouze P. Čížková (telefon +420 771 258 792).

Přehled rezervací během semestru:

datumčasposluchárnakdo rezervoval (katedra)
3. 10. 202314-16 hT-214 (studovna)Dvořáková, KM (přednáška pro dánskou SŠ)
11. 10. 202316-20 hT-101Copeland, KHVJ (lecture)
16. 10. 20239-11 hT-014Kukal, KSI (SDZ)
19. 10. 202316-18 hB-103Exner, KF (přednáška)
30. 10. 202312-13.40 hT-301Moučka, KM (náhrada 01MANcv)
9. 11. 202317-22 hT-214 (studovna)SU FJFI (výjezdy na FJFI)
9. 11. 2023celý denT-124 (PC-KFE), T-125 (PC-UNIX)Klimo, KFE (4th Smilei user & training workshop)
10. 11. 2023celý denT-124 (PC-KFE), T-125 (PC-UNIX)Klimo, KFE (4th Smilei user & training workshop)
24. 11. 20238-12 hT-201Dvořáková, KM (seminář k MO)
24. 11. 20238-12 hT-112Šnauko, Proška (náhrada za T-201)
28. 11. 20239-15 hT-214 (studovna)Mikyška, KM (den otevřených dveří)
28. 11. 202312-14 hB-103FJFI (den otevřených dveří)
1. 12. 20238-12 hT-201Dvořáková, KM (seminář k MO)
1. 12. 20238-12 hT-112Šnauko, Proška (náhrada za T-201)

Ve zkouškovém období (do 22. 9. 2023, dále od 8. 1. do 11. 2. 2024)

Rezervace místností ve zkouškovém období: