Důležité doplňující informace k rozvrhu FJFI

Rozvrh hodin na letní semestr 2021-22 byl publikován 8. února 2022. Sledujte změny rozvrhu, které budou probíhat cca během prvních dvou týdnů semestru.

ZMĚNY rozvrhu:
31. 3. 2022: přesun 01DRO1 (čtvrtek 13.30 h) | 24. 3. 2022: změna učebny 01UP2 (T-207) | 21. 3. 2022: přesun 02STFU2 (čtvrtek 17.30 h) | 10. 3. 2022: přesun 02ZSM (13.30 h, B-210) | 2. 3. 2022: přesun nebo změna místnosti: 01SPEC, 02FUJS, 02KVANM + cv, 02NSAD2, 02QM2, 02QPRG, 02SDSD, 02SZD2, 02UC2, 02UFU + cv, 02UFUE, 02UKT, 02ZSM, 04APK2, 04APS2, 04APU2, 04SZ5, 18PVP; doplnění cvičících 02TSFAcv | 27. 2. 2022: přesuny: 01PMF (pátek 7.30 h, T-112), 15CHB (pátek 9 h, B-314) | 23. 2. 2022: přesuny: 15MZD (čtvrtek 13.30 h, B-314), 15MZDcv/15POLEcv (střídání ve čtvrtek od 9.30 h, B-009); změna místnosti: 01MAN2cv-Studeničová (středa od 7.30 h v B-114) | 22. 2. 2022: přidána paralelka 16ZPRA (pondělí 13.30 h, B-201) | 21. 2. 2022: přesuny: 17THYR (dvouhodinovky: pondělí 9.30 h, KJR-PC + úterý 11.30 h, KJR-A632), 18ZDFT (čtvrtek 10.30 h, FS-K312), 18ZDFTcv (čtvrtek 17.30 h, T-124); změny: 17ALE (turnusově), 17UPC=17PCJZ (dle pokynů vyučujícího) | 20. 2. 2022: přidáno 01MMPV (pátek 9.30 h, T-115c); přesun 01MAN2cv-Košík (z pátku 13.30 na 11.30 h do T-204), 02ZSM (o hodinu dříve); přidání cvičících k 12NMEcv a přesun jednoho cvičení na 9.30 h | 17. 2. 2022: přesun 01DPV (středa 11.30 h do T-205); změna učebny: 12POEX (do KFE-121), středeční 12ZFP (do KFE-L244), 14FPU (dle pokynů vyučujícího), 16NAM (do B-211a), 16ZONK (do B-215) | 16. 2. 2022: přesun 01JAU (z pondělí 15.30 h na úterý 13.30 h), změna učebny: 01DISE (do T-212) | 15. 2. 2022: posun 02GMF2cv na 15.30 h; přidání druhého 12UVP (úterý 15.30 h, T-124); změna učebny: 01UP2 (do T-208), 02GMF2 (do B-115), 12UVP (pouze T-124) | 13. 2. 2022: přesun 02TTJZ, doplnění 02PMPLcv a cvičících k některým předmětům KF | 11. 2. 2022: přidáno 04NP2 (čtvrtek 7.30 h, kolize řešíme), změna učebny: 01ZASIG, 15ZKJE | 10. 2. 2022: 01JAU (přidány 2 h), 01MAN2cv (přesun u JČF/kruh1), 01NEL=01NELO (v pondělí), 01UTI (posun o 2 h dříve), 17PENF (o hodinu dříve); změny učeben: 12NME, čtvrteční 12ZEL2, 17ROJ; změny vyučujících: 18ZALGcv.

Výuka na FJFI (letní semestr 2021-2022)

Obecné informace k rozvrhu hodin FJFI


Informace k některým předmětům (podle kódu katedry)

Informace k předmětům s kódem 00

Společenské vědy (pro 2. ročník bakalářského studia):

Informace k předmětům s kódem 01

Informace k předmětům s kódem 02

Rozvrh jazyků (informace k předmětům s kódem 04)

Rozvrh jazyků byl publikován 8. února 2022.

Bakalářské studium
Navazující magisterské studium
Doktorské studium

Poznámka: místnosti pro výuku jazyků jsou vidět v rozvrhu vyučujících KHVJ.

Informace k předmětům s kódem 12

Informace k předmětům s kódem 14

Doplňující informace nejsou potřeba.

Informace k předmětům s kódem 15

Informace k předmětům s kódem 16

Upřesňující informace k předmětům s kódem 16xxx naleznete na webu KDAIZ.

Informace k předmětům s kódem 17

Informace k předmětům s kódem 18


Kontakty (rozvrháři)

Kontakty na jednotlivé rozvrháře naleznete v menu Informace - Rozvrháři.