Důležité doplňující informace k rozvrhu FJFI

Rozvrh hodin na zimní semestr 2022-23 byl publikován 14. 9. 2022 ve 20.45 h. Sledujte změny rozvrhu, které budou probíhat cca během prvních tří týdnů semestru.

ZMĚNY rozvrhu:
23. 9. 2022, 20 h: přesun 01PRR, 02GTRcv a 02GTR |
22. 9. 2022, 20 h: přesun 02GMFcv a místo něj 02GMF, změna cvičícího u 18ZPROcv pro APIN2 a JCF3 | 21. 9. 2022, 18.30 h: doplnění cvičících pro 02MECH, 02TEF1 a 02VOAF; odstranění čtvrteční rezervace pro 18PJ | 20. 9. 2022, 22 h: přesun 01UMIN (út, 14 h), 11SUPR (čt, 8 h), 16JRF1 (po, 10 h), 16KLD2 (po, 8 h), 16RFRDN (út, 12 h), 16UAZ (út, 14 h), 16UJRF2 (po 14 h); změna místnosti: středeční 01MANcv (Studeničová, do T-212), úterní 01MAT1cv (T-211 za T-212 a naopak), 01FAN3cv (do T-211), 01UP1 (do T-101) | 19. 9. 2022,18 h: změna cvičících u některých 01MAT1cv; vytvoření skupin pro 01DIM1; změna místnosti: úterní 01ALGE (do T-212), 01ALGEcv (do T-208), 18MAKcv (do T-014), 18ZNEK (do T-210), 04AJ pro zaměstnance (do B-111) | 17. 9. 2022, 17 h: přesun 01BAPS, doplnění vyučujícícho 00MAN2 | 16. 9. 2022, 22 h: rozdělení výuky jazyků (APIN-BS-1, všechny kruhy), správné pojmenování původních "04JAZAPIN" (APIN, všechny ročníky), přidání 01SU a přesun 01UMIN (AMSM-NMS-1), přidání 01SU2 (AMSM-NMS-2), přesun nebo změna vyučujícího u 18ZPROcv (JCF-BS-1, všechny kruhy), posun 12NF; změna místnosti: 12LPZ, 12NIPL, 12ZAOP | 15. 9. 2022: posun 01BAPS na 9 h, posun 01MANcv (středa, Studeničová) na 14 h do T-211, změna místnosti: 04CESM1, čtvrteční 01PRST, 12MPR1, 12OSY, 12OZS |

Výuka v zimním semestru začíná 19. 9. 2022 a končí 16. 12. 2022 (13 týdnů; časový plán akademického roku 2022-2023). Možné náhrady výuky: první týden v lednu.

Obecné informace k rozvrhu hodin FJFI


Informace k některým předmětům (podle kódu katedry)

Informace k předmětům s kódem 00

Informace k předmětům s kódem 01

Informace k předmětům s kódem 02

Druhý ročník bakalářského studia:

Rozvrh jazyků (informace k předmětům s kódem 04)

Rozvrh jazyků byl publikován 16. září 2022.

Bakalářské studium

Poznámka: místnosti pro výuku jazyků jsou vidět v rozvrhu vyučujících KHVJ. Můžete také hledat kurz v aplikaci MujRozvrh (pozor: vlevo nahoře jsou chybné časy, přičtěte k nim 30 minut!).

Doktorské studium

Zaměstnanci

Informace k předmětům s kódem 11

Informace k předmětům s kódem 12

Informace k předmětům s kódem 14

Doplňující informace nejsou potřeba.

Informace k předmětům s kódem 15

Informace k předmětům s kódem 16

Veškeré upřesňující informace k předmětům s kódem 16xxx naleznete na webu KDAIZ.

Informace k předmětům s kódem 17

Informace k předmětům s kódem 18


Kontakty (rozvrháři)

Kontakty na jednotlivé rozvrháře naleznete v menu Informace - Rozvrháři.