Důležité doplňující informace k rozvrhu FJFI

Rozvrh hodin na letní semestr 2023-24 byl publikován 2. 2. 2024 v 17.20 h. Sledujte změny rozvrhu, které budou probíhat cca během prvních tří týdnů semestru.

POSLEDNÍ ZMĚNA rozvrhu:
2024-03-07, 13.03 h: přesun 02KOcv (úterý od 14 h, B-215) |

2024-02-28, 18.57 h: doplněno cvičení 01DYNR dle skutečnosti |
2024-02-27, 18.45 h: změna učebny: 02TERcv - Parýzková (čtvrtek od 14 h, do B-103) |
2024-02-26, 18.06 h: přesun: 01MAN2cv - Heriban (ze středy na úterý od 16 h, B-103); změna učebny: 17RFYZ (do KJR-L144) |
2024-02-26, 8.37 h: přesun: 11DSMX (středa od 15 h), 11TLP2/FMGL (čtvrtek od 8 h, T-386) |
2024-02-20, 19.35 h: přesun 02ZSM (pondělí od 14 h, T-301), 11MIK+cv (pondělí od 16 h, laboratoř KIPL), 11KO (úterý od 12 h, T-386), 11PAO (středa od 17 h, T-386); změna učebny: 11NMV (do T-316), 11ELEA (KIPL) |
2024-02-19, 21.10 h: přesun 01SMS2 (středa od 14 h, T-211), 11NAMA (středa od 10 h, T-386), 11VPSX (čtvrtek od 12 h, T-386); změna vyučujícího u 11NMV |
2024-02-16, 12.10 h: přesun 01DOMA2cv (pondělí od 8 h, T-211), 01DYNR (středa od 12 h, T-204), 01MAPRcv (pondělí od 10 h, T-207), 02DPD (pátek od 12 h, B-114), 11NMV (středa od 8 h, T-316), 11PASD (středa od 10 h, T-386), 18SEM (čtvrtek od 12 h, T-115); změna učebny 01PTG (do T-112), 01ZLMA (do T-301), 02UKT (do T-101), 16PADR (do T-210), 16UJRF1cv (do B-115) |
2024-02-13, 22.10 h: přidáno 01DOMA2cv u RF (namísto 01ANB4cv); přidáno volitelné 01PTG (úterý 14 h, T-456); přidány paralelky 12UVP: pondělí od 14 h, úterý od 16 h, čtvrtek od 12 h (vždy v T-124); přesun: 02DRG (pondělí 16 h, B-215), 02TERcv (Petrásek; pondělí od 16 h, B-11), 11TPL2/FMGL (oboje na čtvrtek od 9 h), 12LTB1 (pondělí od 16 h, KFE-121); změna učebny: 01MAN2cv (Pošta), 01PSM2, pondělní 02TSFAcv, 02SDSD, 11GNU; přidáni cvičící 12NME1cv |
2024-02-12, 20.31 h: přesun 01MMDcv (úterý od 9 h); výměna učebny (středa 14 h: 02ELMAcv do B-10, 02TSFAcv do B-11; středa 18 h: 02STR do B-103, 15CH2cv do B-115) |
2024-02-10, 16.39 h: změna učebny (01MMD do T-101, 00ETV do T-101) |
2024-02-07, 22.04 h: vrácení 01MAT4cv na čtvrtek; změna cvičícího 02SFVcv |
2024-02-06, 19.20 h: přesun čtvrtečního 01MAT4cv na středu, přesun 12NME1cv (kruh APIN) na pátek, přesun 15TLA na pondělí; výměna učeben 01MAT2cv (v úterý od 14 hodin) |
2024-02-05, 20.07 h: přesun 15RACH na úterý do B-210; výměna učeben (01ANB4cv, 04MGA2, 11BSEM, 12ELDYcv); přidání cvičících 02KMcv.

Organizace výuky v semestru

Výuka v letním semestru 2023-24: od 12. 2. 2024 do 17. 5. 2024 (13 týdnů + 1 týden náhrady výuky, časový plán akademického roku 2022-2023).
Státní svátky během semestru: pátek 29. 3. 2024, pondělí 1. 4. 2024, středa 1. 5. 2024 a středa 8. 5. 2024.
Náhrady výuky: pondělí 13. 5.: pondělní rozvrh, úterý 14. 5.: volno (rektorský den), středa 15. 5.: středeční rozvrh, čtvrtek 16. 5.: středeční rozvrh, pátek 17. 5.: páteční rozvrh.

Obecné informace k rozvrhu hodin FJFI


Informace k některým předmětům (podle kódu katedry)

Informace k předmětům s kódem 00

Informace k předmětům s kódem 01

Informace k předmětům s kódem 02

Rozvrh jazyků (informace k předmětům s kódem 04)

Rozvrh jazyků naleznete v menu Studenti (ročníky) - Jazyky.

Informace k předmětům s kódem 11

Informace k předmětům s kódem 12

Informace k předmětům s kódem 14

Výuka 14ANP probíhá na KMAT.

Informace k předmětům s kódem 15

Informace k předmětům s kódem 16

Veškeré upřesňující informace k předmětům s kódem 16xxx naleznete na webu KDAIZ.

Informace k předmětům s kódem 17

Informace k předmětům s kódem 18

Informace k předmětům s kódy 800 až 818

Předměty s kódy 800xxx, 801xxx, 802xxx, 804xxx, 812xxx, 816xxx a 818xxx se vyučují pouze na detašovaném pracovišti FJFI v Děčíně.


Kontakty (rozvrháři)

Kontakty na jednotlivé rozvrháře naleznete v menu Informace - Rozvrháři.