Kontakty na rozvrháře

Každá katedra FJFI má svého rozvrháře, který spravuje rozvrh dané katedry a sbírá časová omezení vyučujících (pokud tito nevyužívají webovou aplikaci TTD). V případě, že naleznete nesrovnalosti v rozvrhu (např. chybí/přebývá nějaký předmět a problém není popsán v FAQ ani v doplňujících informacích k rozvrhu), tak kontaktujte aktuálního katederního rozvrháře.

Pokud objevíte problém na webu rozvrhu (nefunkční odkazy, překlepy apod.) nebo máte nápad na vylepšení, tak kontaktujte jednu z hlavních rozvrhářek.

Rozvrháři jednotlivých kateder

Po kliknutí na název katedry se zobrazí kontaktní informace příslušného rozvrháře (z Usermapu).

předmětyodkaz na Usermap rozvrháře katedry
00XXXhlavní rozvrhář (dole) - celofakultní předměty (FJFI)
01XXXrozvrhář katedry matematiky
02XXXrozvrhář katedry fyziky - změna od září 2023
04XXXrozvrhář katedry humanitních věd a jazyků - změna od října 2023
11XXXrozvrhář katedry inženýrství pevných látek
12XXXrozvrhář katedry laserové fyziky a fotoniky
14XXXrozvrhář katedry materiálů
15XXXrozvrhář katedry jaderné chemie
16XXXrozvrhář katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření - změna od září 2023
17XXXrozvrhář katedry jaderných reaktorů
18XXXrozvrhář katedry softwarového inženýrství - změna od října 2023

Hlavní rozvrhář FJFI

Dana Majerová