Rozvrh učeben (letní semestr 2020-21)

Břehová

Trojanova

Troja

PřF UK (Hlavova ul.)

CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
CH8
LT
PF

MFF UK (Karlov)

F1

FEL ČVUT

FS ČVUT

AV ČR