Rozvrh učeben (letní semestr 2023-24)

Břehová

Trojanova

[formát PDF]

rozvrh T-207

Učebna T-207 bude počínaje 8. 12. 2023 katdý pátek volná v čase 14-16 hodin (01RMAFcv přesunuto). Týká se i pátku 5. 1. 2024.

Troja

PřF UK (Hlavova ul.)

MFF UK (Karlov)

AV ČR

FJFI, pracoviště Děčín